Bericht van het bestuur aan de Lyra supporters

Zondagavond heeft de Algemene Vergadering van K Lyra TSV, samengesteld uit 29 Lyra-bestuurders en Lyra-supporters, met een enorme meerderheid ‘ja’ gezegd tegen de vraag van Lierse Voor Altijd (LVA) om samen te werken. Zo wordt akkoord gegaan met  de verdere uitwerking van het totale stadsproject K. Lyra-Lierse SK.

Wij weten dat veel supporters, en bij uitbreiding heel Lier (en zelfs verder) hierover met veel vragen en twijfels zitten. Via deze weg willen we extra duiding geven bij deze beslissing.

1. Waarom? 

Lyra heeft ondanks de sportieve hoogtijden en de recente kampioenstitels van eerste elftal en beloften, genoeg redenen om gesprekken aan te knopen met een interessante partner als LVA. Het feit dat de Algemene Vergadering, na een grondige analyse van de (middellange) toekomstperspectieven van onze mooie traditieclub, zo overweldigend ja heeft gezegd, bewijst dat.

Lyra doet het vandaag de dag sportief zeer goed, maar de betalende toeschouwersaantallen blijven zelfs in dit fantastische kampioenenjaar onverantwoord laag. Ook het aantal (absoluut noodzakelijke) helpende handen neemt ondanks de successen elk jaar verder af … De bestuurders beseffen dat de club operationeel en financieel op haar limieten botst en clubbestuurders hebben de plicht om de continuïteit van de club ook op de langere termijn te verzekeren.

Wij, bestuur en supporters, zijn allemaal fier op onze mooie club, en wij moeten er samen voor zorgen dat de glorie van Lyra met haar stamnummer 52, rijke geschiedenis, rood-witte kleuren en prachtig clublied nooit vergaat. Het is in dit belang, én in het belang van de toekomst van alle voetballertjes en voetballiefhebbers in de stad Lier, dat deze moeilijke keuze gemaakt werd.

Het akkoord is een uitbreidingsverhaal, en geen fusie. Er wordt respect getoond voor de rijke geschiedenis van beide clubs. Twee tradities van elk meer dan 100 jaar worden in dit scenario voor eeuwig verankerd en verzekerd van één gezamenlijke mooie toekomst, nl. K. Lyra-Lierse SK.

2. We brengen een positief verhaal

Dit is een positief project voor de stad Lier en geen strijd om de Lierse-fans. Lyra reikt de hand aan de Lierse familie in nood, en daar kunnen we als Lyramannen en –vrouwen best trots op zijn.

Er is bovendien met LVA afgesproken dat dit verhaal enkel kan doorgaan indien er zich geen betere alternatieven voordoen. Dat staat in de overeenkomst en we willen dat hier dan ook heel duidelijk zeggen.

Met deze piste wordt in Lier een duidelijke lat gelegd inzake organisatie, budget, identiteit en supportersparticipatie voor eventuele alternatieven. Indien zich voor 1 juni een beter alternatief aanbiedt, zal onze club zoals voorheen verder werken aan een zo mooi mogelijke toekomst voor K Lyra TSV.

3. We hebben een duidelijk plan

Doelstellingen

De voorbije jaren werd er achter de schermen op Lyra heel hard gewerkt aan het uitbouwen van een  gezonde club, die op basis van een sterke visie standvastig bouwt aan de weg terug naar boven. De clubvisie omvat een aantal duidelijke waarden en doelstellingen die de toetssteen vormen voor alle belangrijke beslissingen op Lyra.

Concreet:

• Een financiële gezond beleid, de club moet zelfbedruipend zijn

• Een stabiel sportief beleid, gefundeerd op een sterke eigen jeugdwerking

• Een performante jeugdwerking gericht op het maximaal laten doorstromen van eigen jeugdspelers en lokale talenten naar het eerste elftal

• Een brede open jeugdwerking gericht op het opnemen van onze sociale rol in Lier

• Een sterke lokale verankering en de uitbouw van een sterk lokaal business netwerk

• Een warme familieclub met respect voor de rijke clubtraditie

Dankzij het consequent vasthouden aan deze visie is Lyra er het voorbije jaar in geslaagd om opnieuw successen te boeken.

Deze doelstellingen worden integraal behouden binnen het nieuwe project, dat aangestuurd zal worden door de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van het huidige Lyra.

Locatie

K. Lyra-Lierse S.K. beschikt nu al zeker (met dank aan de gemeente Berlaar en SK Rita Berlaar) over één volwaardig stadion voor het eerste elftal, met name het stadion in Berlaar waar we nu spelen. We hebben als Lyra wel steeds de absolute ambitie gehad om als club uit Lier met jeugd en eerste elftal zo snel mogelijk terug te keren naar Lier, maar gegeven de juridische en financiële onduidelijkheid rond het enige stadion in Lier (het Lisp) is het een quasi zekerheid dat K Lyra-Lierse SK haar wedstrijden het komende seizoen zal aftrappen in Berlaar.

Supportersparticipatie

Omdat we een mooi verhaal willen schrijven voor beide traditieclubs, krijgen zowel de supporters van Lyra als deze van Lierse een sterke supportersparticipatie in onze club. Dit unieke concept betekent dat de Lyra-supporters de mogelijkheid krijgen om de legacy van Lyra steeds te beschermen tegen wijzigingen via een vetorecht. De legacy van Lyra die door de supporters beschermd kan worden binnen de nieuwe club, bestaat uit het geheel van de essentiële identiteitskenmerken van Lyra:

• stamnummer 52

• de rood-witte kleuren, zoals o.a. opgenomen in de rood-witte uit-tenue van het eerste elftal en in de rood-witte thuistenues voor alle jeugdteams (de omgekeerde regeling dus als bij het eerste elftal)

• de naam Lyra

• de rijke geschiedenis van Lyra.

We willen als bestuur bovendien nogmaals benadrukken dat de Lyra-supporters ook bij deze historische beslissing een belangrijke stem gehad hebben. De Algemene Vergadering van K Lyra TSV bestaat immers quasi integraal uit bestuurders én supporters die Lyra-bloed in de aderen hebben, én die de laatste jaren de club in goede én kwade dagen operationeel en/of financieel en/of als echte supporter zijn blijven steunen. Mensen met recht van spreken dus, die in eer en geweten en met een overweldigende meerderheid de beste beslissing voor Lyra genomen hebben.

Please follow and like us: