Categorie: Nieuws

Woensdag 13 juni om 20u in de kantine in Berlaar: Info avond voor de supporters

We nodigen alle Lyra vrienden en sympathisanten uit voor een info moment over het project Lyra-Lierse.

Nieuwe zaken brengen altijd onzekerheid met zich mee. Daar hebben we alle begrip voor. Het project Lyra-Lierse zal uitvoerig worden gekaderd en iedereen heeft dan de kans om vragen te stellen. Op elk van die vragen zal een antwoord worden gegeven.

We hebben er vertrouwen in dat de aanwezigen na afloop met een goed gevoel naar huis zullen gaan.

Tot dan!

Please follow and like us:

Gouden Schoen en Life Time Achievement award voor Kristof Maes en Mon De Wolf

Tijdens het kampioenenfeest in La Rocca werden de klassieke awards uitgereikt.

Mon De Wolf ontving de Life time Achievement award voor zijn decennialange staat van verdienste als verantwoordelijke voor de inkom tijdens de thuiswedstrijden. Het aantal wedstrijden dat Mon Lyra trouw heeft gediend loopt in de vele honderden. Terecht kreeg Mon van alle aanwezigen een oorverdovend applaus. Ook zijn vrouw Juliette en dochter Natacha, trouwe assistent van Mon, werden in de bloemen gezet.

De Gouden Schoen verkiezing verliep uiterst spannend. Na het voorlezen van de resultaten van de eerste ronde bleek dat topschutter Tristan Dermaut een luttel punt voorsprong had op doelman Kristof Maes. Kristof boog deze achterstand na de tweede ronde echter om in zijn voordeelElio Balbi eindigde als derde. Ook hier gunde iedereen Kristof deze overwinning, want hij was dit seizoen het ijzersterke sluitstuk van onze kampioenen.

Uit naam van gans de club wensen we Mon en Kristof van harte proficiat!

Please follow and like us:

Tristan Dermaut wint na de gouden nu ook de zilveren voetbal

Gisterenavond werden in de Carré de zilveren voetballen van Het Laatste Nieuws uitgereikt voor de topschutters van de verschillende reeksen. Tristan Dermaut haalde deze trofee voor Lyra binnen.

Tristan is ook een favoriet om deze avond in La Rocca de Gouden Schoen voor beste speler van het seizoen binnen te rijven. Maar hij is niet de enige die een sterk seizoen achter de rug heeft. Er zijn nog andere favorieten en het zal spannend worden. Kom dat zien, kom dat zien!

Please follow and like us:

De stad Lier mikt hoog!

De toekomst van onze Lyra jeugd oogt mooi, nu het vizier van de stad Lier op de Hoge Velden staat gericht!

https://m.hln.be/regio/lier/jeugd-sjot-straks-weer-in-eigen-stad~a6b70702/

Please follow and like us:

Zaterdag is het zover !

Opgelet, de deuren zijn al van 20u open, zodat we met z’n allen op groot scherm naar de finale van de CL kunnen zien, terwijl de DJ al draait!

Please follow and like us:

Bericht van het bestuur aan de Lyra supporters

Zondagavond heeft de Algemene Vergadering van K Lyra TSV, samengesteld uit 29 Lyra-bestuurders en Lyra-supporters, met een enorme meerderheid ‘ja’ gezegd tegen de vraag van Lierse Voor Altijd (LVA) om samen te werken. Zo wordt akkoord gegaan met  de verdere uitwerking van het totale stadsproject K. Lyra-Lierse SK.

Wij weten dat veel supporters, en bij uitbreiding heel Lier (en zelfs verder) hierover met veel vragen en twijfels zitten. Via deze weg willen we extra duiding geven bij deze beslissing.

1. Waarom? 

Lyra heeft ondanks de sportieve hoogtijden en de recente kampioenstitels van eerste elftal en beloften, genoeg redenen om gesprekken aan te knopen met een interessante partner als LVA. Het feit dat de Algemene Vergadering, na een grondige analyse van de (middellange) toekomstperspectieven van onze mooie traditieclub, zo overweldigend ja heeft gezegd, bewijst dat.

Lyra doet het vandaag de dag sportief zeer goed, maar de betalende toeschouwersaantallen blijven zelfs in dit fantastische kampioenenjaar onverantwoord laag. Ook het aantal (absoluut noodzakelijke) helpende handen neemt ondanks de successen elk jaar verder af … De bestuurders beseffen dat de club operationeel en financieel op haar limieten botst en clubbestuurders hebben de plicht om de continuïteit van de club ook op de langere termijn te verzekeren.

Wij, bestuur en supporters, zijn allemaal fier op onze mooie club, en wij moeten er samen voor zorgen dat de glorie van Lyra met haar stamnummer 52, rijke geschiedenis, rood-witte kleuren en prachtig clublied nooit vergaat. Het is in dit belang, én in het belang van de toekomst van alle voetballertjes en voetballiefhebbers in de stad Lier, dat deze moeilijke keuze gemaakt werd.

Het akkoord is een uitbreidingsverhaal, en geen fusie. Er wordt respect getoond voor de rijke geschiedenis van beide clubs. Twee tradities van elk meer dan 100 jaar worden in dit scenario voor eeuwig verankerd en verzekerd van één gezamenlijke mooie toekomst, nl. K. Lyra-Lierse SK.

2. We brengen een positief verhaal

Dit is een positief project voor de stad Lier en geen strijd om de Lierse-fans. Lyra reikt de hand aan de Lierse familie in nood, en daar kunnen we als Lyramannen en –vrouwen best trots op zijn.

Er is bovendien met LVA afgesproken dat dit verhaal enkel kan doorgaan indien er zich geen betere alternatieven voordoen. Dat staat in de overeenkomst en we willen dat hier dan ook heel duidelijk zeggen.

Met deze piste wordt in Lier een duidelijke lat gelegd inzake organisatie, budget, identiteit en supportersparticipatie voor eventuele alternatieven. Indien zich voor 1 juni een beter alternatief aanbiedt, zal onze club zoals voorheen verder werken aan een zo mooi mogelijke toekomst voor K Lyra TSV.

3. We hebben een duidelijk plan

Doelstellingen

De voorbije jaren werd er achter de schermen op Lyra heel hard gewerkt aan het uitbouwen van een  gezonde club, die op basis van een sterke visie standvastig bouwt aan de weg terug naar boven. De clubvisie omvat een aantal duidelijke waarden en doelstellingen die de toetssteen vormen voor alle belangrijke beslissingen op Lyra.

Concreet:

• Een financiële gezond beleid, de club moet zelfbedruipend zijn

• Een stabiel sportief beleid, gefundeerd op een sterke eigen jeugdwerking

• Een performante jeugdwerking gericht op het maximaal laten doorstromen van eigen jeugdspelers en lokale talenten naar het eerste elftal

• Een brede open jeugdwerking gericht op het opnemen van onze sociale rol in Lier

• Een sterke lokale verankering en de uitbouw van een sterk lokaal business netwerk

• Een warme familieclub met respect voor de rijke clubtraditie

Dankzij het consequent vasthouden aan deze visie is Lyra er het voorbije jaar in geslaagd om opnieuw successen te boeken.

Deze doelstellingen worden integraal behouden binnen het nieuwe project, dat aangestuurd zal worden door de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van het huidige Lyra.

Locatie

K. Lyra-Lierse S.K. beschikt nu al zeker (met dank aan de gemeente Berlaar en SK Rita Berlaar) over één volwaardig stadion voor het eerste elftal, met name het stadion in Berlaar waar we nu spelen. We hebben als Lyra wel steeds de absolute ambitie gehad om als club uit Lier met jeugd en eerste elftal zo snel mogelijk terug te keren naar Lier, maar gegeven de juridische en financiële onduidelijkheid rond het enige stadion in Lier (het Lisp) is het een quasi zekerheid dat K Lyra-Lierse SK haar wedstrijden het komende seizoen zal aftrappen in Berlaar.

Supportersparticipatie

Omdat we een mooi verhaal willen schrijven voor beide traditieclubs, krijgen zowel de supporters van Lyra als deze van Lierse een sterke supportersparticipatie in onze club. Dit unieke concept betekent dat de Lyra-supporters de mogelijkheid krijgen om de legacy van Lyra steeds te beschermen tegen wijzigingen via een vetorecht. De legacy van Lyra die door de supporters beschermd kan worden binnen de nieuwe club, bestaat uit het geheel van de essentiële identiteitskenmerken van Lyra:

• stamnummer 52

• de rood-witte kleuren, zoals o.a. opgenomen in de rood-witte uit-tenue van het eerste elftal en in de rood-witte thuistenues voor alle jeugdteams (de omgekeerde regeling dus als bij het eerste elftal)

• de naam Lyra

• de rijke geschiedenis van Lyra.

We willen als bestuur bovendien nogmaals benadrukken dat de Lyra-supporters ook bij deze historische beslissing een belangrijke stem gehad hebben. De Algemene Vergadering van K Lyra TSV bestaat immers quasi integraal uit bestuurders én supporters die Lyra-bloed in de aderen hebben, én die de laatste jaren de club in goede én kwade dagen operationeel en/of financieel en/of als echte supporter zijn blijven steunen. Mensen met recht van spreken dus, die in eer en geweten en met een overweldigende meerderheid de beste beslissing voor Lyra genomen hebben.

Please follow and like us:

Verslag van de persconferentie over het Project Lyra-Lierse

K Lyra-Lierse SK

Persconferentie 14 mei 2018

Goeiemiddag,

Mag ik U van harte welkom heten op een historische persconferentie, georganiseerd door de vzw’s K Lyra TSV en Lierse Voor Altijd,  voor al wie begaan is met het Lierse voetbal.

Waarom zitten wij hier?

Gisteravond heeft de Algemene Vergadering van K Lyra TSV met een enorme meerderheid ‘ja’ gezegd tegen de vraag van Lierse Voor Altijd om samen te werken. Vanochtend is dan het faillissement van de CVBA Lierse uitgesproken.

Wij weten dat in en rond Lier heel veel mensen met vragen en twijfels zitten. Dat is normaal. Er is een schok door de voetbalwereld gegaan. Wij kiezen ervoor om vandaag naar buiten te komen met ons volledige plan omdat we die vragen willen beantwoorden. Het is een van de vele zaken waarin wij een breuk willen maken met het verleden. Wij hebben een plan, we denken dat dat een goed plan is en we willen dat delen.

Naast mij zitten vier mensen. Van Lyra-zijde voorzitter Yves Devil en ex-voorzitter Sam Wijckmans. Vanwege Lierse Voor altijd woordvoerder Bert Jansen en clubicoon Eric Van Meir. Na de persconferentie is er gelegenheid om deze vier mensen te interviewen. Ikzelf ben Wim Verhoeven. Beide partijen hebben mij gevraagd om tijdelijk woordvoerder te zijn voor hun project.

We gaan drie dingen doen vanmiddag. Eerst gaan we uitleggen waarom beide partijen met elkaar in zee willen gaan. Vervolgens gaan we ons plan toelichten. Hoe werkt de club? Wat met de jeugd? Wat met de supporters? Wat met het stadion? En tenslotte hebben we ook nog een en ander te onthullen…

Deel 1. Waarom praten LVA en Lyra met elkaar? 

Begin dit jaar maakte de eigenaar van K. Lierse S.K. bekend dat hij de club van de hand wou doen. Rond nieuwjaar werd duidelijk dat er betalingsproblemen waren en er nog geen concreet zicht was op investeerders. In dit klimaat zijn supporters van de spionkop (YBA) gaan samenzitten met het onafhankelijk supportersplatform GeelZwart en het supportersverbond om te kijken wat ze konden doen voor de niet-betaalde jeugdtrainers en ons voor te bereiden op de toekomst van onze club.

Daaruit kwamen 4 verschillende scenario’s naar voren met verschillende deadlines. Één van die scenario’s was een club zoeken die onderdak wil geven aan de Liersesupporters. Daarvoor had Lierse Voor Altijd een aantal bekommernissen om zaken zoals in het verleden te vermijden. Zo wilden we een financieel stabiele club, lokale verankering, een oog voor de jeugd, inspraak van de supporters en het voortzetten van de legacy van Lierse (waaronder clubkleuren e.d.).

Waarom Lyra?

Verschillende clubs werden aangesproken door Lierse Voor Altijd, maar de ‘klik’ was er met Lyra. Deze  club is een gezonde financiële club met een sluitend budget, heeft een gezonde ambitie en zet zwaar in op de jeugd. De basis was dus gelegd om gesprekken te starten. Het feit dat de band met Lier werd bewaard en dat er een uitdrukkelijke wens is van alle partijen om in Lier te spelen, vergemakkelijkte de zaak.

Ook Lyra had genoeg redenen om gesprekken aan te knopen. Het feit dat ze zo overweldigend ja hebben gezegd bewijst dat. Lyra doet het vandaag sportief en financieel zeer goed. Maar de bestuurders beseffen dat de groei van de club haar limieten heeft en hebben de plicht ook de continuiteit van de club op langere termijn te garanderen. Het bestuur van Lyra is, net als de mensen van LVA, gezond ambitieus. Lier verdient gewoon een goeie, stabiele, club met landelijke naam en faam.

Tijdens de gesprekken werden de andere –meer emotionele zaken- besproken. Twee traditieclubs aan de tafel die beiden hun eigenheid als clubkleuren e.d. wilden bewaren. Het akkoord is dan ook een huwelijk en geen fusie. Er wordt respect getoond voor beide clubs hun geschiedenis. Twee geschiedenissen worden samen één toekomst, nl. K. LYRA-LIERSE S.K.

Eén zaak willen wij hier heel duidelijk stellen. Zowel de mensen van Lyra als de mensen van Lierse Voor Altijd hebben maar één bedoeling. Het Lierse voetbal vooruit helpen. Heel veel jonge mensen laten voetballen. Heel veel mensen plezier bezorgen op de tribune.

Lierse Voor Altijd wil er voor alle fans zijn en wil geen verdeeldheid creëren. Dit is een positief project en geen strijd om de Liersefans. Daarom is er ook met Lyra afgesproken dat dit verhaal kan doorgaan indien er geen betere alternatieven zich voordoen. Dat staat in de overeenkomst en we willen dat hier dan ook heel duidelijk zeggen. Gisteren had LVA nog een gesprek met een ex-bestuurslid die andere mogelijke pistes onderzocht. Daar is evenwel nog niets concreet over te melden. De tijd is kort om tot een andere, levensvatbare oplossing te komen. De Lyra-Lierse-piste is af en klaar om uitgerold te worden. Met deze piste wordt een duidelijke lat gelegd over organisatie, budget, identiteit en supportersparticipatie en noch Lyra, noch Lierse Voor Altijd wil onder die lat gaan. Voorlopig is die investeerder niet voorgesteld.

DEEL 2 Wij hebben een plan

Er staat nu al een club

Lyra-Lierse vertrekt niet van nul. Er staat een structuur, die van Lyra…

Lyra is een 109-jaar oude traditieclub, die de laatste jaren een nieuw elan gevonden heeft.

De voorbije jaren werd er achter de schermen heel hard gewerkt aan het uitbouwen van een  gezonde club, die op basis van een sterke visie standvastig bouwt aan de weg terug naar boven.

De clubvisie omvat een aantal duidelijke waarden en doelstellingen die de toetssteen vormen voor alle belangrijke beslissingen.

Concreet:

• Een financiële gezond beleid, de club moet zelfbedruipend zijn

• Een stabiel sportief beleid gebouwd op een sterke eigen jeugdwerking

• Een performante jeugdwerking gericht op het maximaal laten doorstromen van eigen jeugdspelers en lokale talenten richting het eerste elftal

• Een brede open jeugdwerking gericht op het opnemen van onze sociale rol in Lier

• Een sterke lokale verankering en de uitbouw van een sterk lokaal business netwerk

• Een warme familieclub met respect voor de rijke clubtraditie

Dankzij het consequent vasthouden aan deze visie is Lyra er de laatste jaren in geslaagd om opnieuw successen te boeken.

Exponent hiervan is het voorbije seizoen waarin het eerste elftal in 1e provinciale de 3 periodetitels won en een fiere kampioen werd met maar liefst 68 punten. Uitzonderlijk hierbij is dat dit lukte met meer dan 40% eigen opgeleide jeugdspelers in de A-kern. Ook de beloften van Lyra werden trouwens los kampioen met een groep van allemaal eigen opgeleide jeugdspelers.

ER IS EEN BUDGET

Ook het volgende seizoen zal de club terug ambitieus aantreden in de 3° klasse Amateur. De spelerskern is grotendeels vastgesteld, met de uitdrukkelijke ambitie om voor promotie te gaan. Het budget daarvoor is sluitend opgemaakt.

Ondertussen zet de samenwerking veel nieuwe zaken in beweging. Het is de bedoeling een nieuwe “club 30 “ op te richten. Een zakenclub, zoals Lierse er een had in de gouden tijden. Heel wat ondernemers zijn enthousiast en zeggen ons hun steun toe.

ER IS EEN GOEIE JEUGDWERKING

Ook inzake de opzet van de jeugdwerking kon Lyra de voorbije jaren consequent stappen vooruit zetten. Dankzij het harde werk kon Lyra ondanks de steeds strengere vereisten opnieuw voor 3 seizoenen het interprovinciale jeugdlabel binnenhalen na een externe audit. Dit label maakt dat Lyra deel uitmaakt van een select groepje clubs, en dat de jeugd van onze club de komende 3 seizoenen verzekerd is van het kunnen spelen van interprovinciaal voetbal, na het elite niveau het hoogste niveau van jeugdvoetbal in Vlaanderen!

Dit is ook de reden waarom een clubicoon als Eric Van Meir zich hier achter schaart…

“Ik wil even duidelijk maken dat ik hier niet met revanche gevoelens naar Maged Samy of het huidige bestuur zit. Ik vind het ongelooflijk verschrikkelijk erg dat die mooie traditieclub officieel failliet is verklaard deze ochtend.                                                            Ik ben er van overtuigd dat dit verhaal het beste is  om 1 sterke club in lier te maken voor beide supporters groepen. Ik heb ook van mijn kant absoluut geen intentie om een functie  in de nieuwe samenwerking uit te oefenen. Als de nieuwe club mijn eerlijke professionele raad wil kunnen ze die altijd krijgen.

Maar ik ben begeesterd onder meer omwille van de garanties voor de jeugd. De jeugdwerking is altijd een van de bepalende succesfactoren van Lierse geweest.

In de kern van de kampioenenploeg kwamen 14 van de 24 spelers uit de jeugdopleiding van Lierse. Ik noem ze op:  Van Kerckhoven, Brocken, Huysmans, Peeters, Serneels, Snoeckx, Cavens, Hoefkens, Zefilho, Wilkin, Poorters, Uwuigbe, Somers en Dekeyser…

In de A-kern van dit jaar zitten er slechts vijf die ooit in de Lierse jeugdwerking hebben gespeeld en sinds 2010 is maar één speler meer doorgestroomd: Matz Sels.

Dit seizoen alleen al zijn er 150 spelers die andere oorden opzoeken… 150!!!      Lyra-Lierse biedt de garantie dat dit anders zal zijn.” 

Uniek in België: fans krijgen het laatste woord

Binnen K. Lyra-Lierse S.K. hebben we een sterk plan voor fanparticipatie uitgewerkt. Zo zal Lierse voor Altijd de taak op zich nemen om te fungeren als “supporters trust”, die een vetorecht zal hebben op alle identiteitselementen van de club. Dit is de zogenaamde Golden Share, wat we ook kennen bij heel wat clubs in het buitenland. Het is uniek in België.

Verder worden in de Raad van Bestuur van de club 2 vertegenwoordigers van de fans opgenomen, en dit om een maximale transparantie naar de achterban te garanderen.

Wanneer de club zich omvormt tot een vennootschap (NV, CVBA of BVBA), zal LVA een echt Gouden Aandeel verwerven van de club. Op die manier zal het stemrecht op diezelfde identiteitselementen in de toekomst in de handen van de fans liggen. De fans zullen dus altijd het laatste woord hebben. Niemand kan met deze club op de loop gaan.

Last but not least, is er een voorkooprecht op de overige aandelen voor de fans. Op die manier kan de club op termijn ook effectief in handen van de supporters komen. Een voorbeeld dat in Duitsland met de 50+1 regel al zijn doeltreffenheid heeft bewezen om voetbalclubs kerngezond te houden.

Omdat we een mooi verhaal willen schrijven voor beide traditieclubs, nodigen we de supporters van zowel Lyra als Lierse uit om lid te worden van de supporters trust. En dit om de legacy van beide clubs te beschermen.

STADION

Onze stelregel is en blijft om strikt bij de harde realiteit te blijven en geen luchtkastelen te bouwen.

Wat is er zeker?

K. Lyra-Lierse S.K. beschikt nu al zeker over één volwaardig stadion, met name het stadion in Berlaar waar Lyra nu speelt. We hebben wel een absolute ambitie: terugkeren naar Lier.

Het Herman Vanderpoortenstadion?

Momenteel is er één voetbalstadion in Lier, het Herman Vanderpoortenstadion. K. Lyra-Lierse S.K. gaat er alles aan doen om in dit stadion de thuiswedstrijden te kunnen afwerken.

Hierbij stellen zich twee vragen: (1) is het juridisch mogelijk, (2) is het financieel mogelijk?

Over het juridische is sinds deze ochtend duidelijkheid: nu de rechtbank het faillissement van cvba K. Lierse SK heeft uitgesproken is die vennootschap haar rechten (i.e. een erfpacht) op het stadion definitief verloren. De eigenaar van zowel de gronden als het stadion is nu de NV Sportstadion. Wij hebben afgelopen weekend daarom ook al contact opgenomen met de vertegenwoordiger van de eigenaar van de NV Sportstadion.

Er is ook een juridische deadline. Als we als club in het Herman Vanderpoortenstadion willen spelen dan moet dit verzoek voldoende gestaafd uiteraard – worden ingediend bij de KBVB voor 1 juni 2018. De tijd dringt dus.

Kan er wel een financiële overeenkomst bereikt worden over het gebruik van het stadion? Uit onze eerste contacten is gebleken dat zoiets zeker niet uitgesloten is. Het is een kwestie van een haalbare financiële oplossing hierover te vinden, want K. Lyra-Lierse SK blijft uiteraard staan voor budgettaire verantwoordelijkheidszin. Wij gaan ervoor, laat dat duidelijk zijn en stellen ons zo constructief mogelijk op naar de eigenaar.

DEEL 3:   En nu willen we nog een en ander onthullen… 

Sinds vanmorgen weet iedereen hoe de club heet: Koninklijke Lyra Lierse SK. Afgekort KLLSK.

Aan Eric en Sam om de truitjes waarin deze club wil spelen te onthullen.

Er is nu mogelijkheid tot vragen. Publiek en straks is er mogelijkheid tot interview met Yves Devil en Eric Van Meir.

Dank voor uw aandacht,

De bestuurders van vzw’s K Lyra TSV en Lierse voor Altijd

Please follow and like us:

Bericht aan de supporters

Beste Lyra vrienden, de Algemene vergadering van K. Lyra TSV vzw heeft zonet het voorstel tot samenwerking met Lierse voor Altijd goedgekeurd.

Twee tradities gaan samen en zullen zo blijven bestaan in een positief en evenwichtig project.

Deze beslissing is genomen in het belang van onze mooie club, dat steeds voor ogen zal gehouden worden.

Er wordt een nieuw sportief verhaal geschreven in de stad Lier dat elke Lierenaar kan aanspreken.

Morgen zal de pers uitvoerig worden ingelicht tijdens een persconferentie.

We organiseren ook zo spoedig mogelijk een info avond voor alle geïnteresseerden. Tot dan!

Please follow and like us:

Lyra goes La Rocca: deuren al open om 20:00, Liverpool – Real te bekijken op 9 TV-schermen!

Lyra vrienden, om u de gelegenheid te geven in een gezellige sfeer, met een drankje en al dan niet al shakend, naar de finale van de Champions League te zien, doen we de deuren vroeger open en zal onze DJ ook wat vroeger beginnen spelen.

Na de wedstrijd gaat het volume naar omhoog, met Steam Factory. Het Lyra lied behoort reeds tot hun repertoire! Ondertussen worden ook de awards uitgedeeld. We voorzien een speciale gast die deze komt uitreiken!

Daarna zal de Lyra Resident DJ het geluid nog een tandje bijsteken tot in de vroeg uurtjes

Mis deze memorabele avond niet!

Please follow and like us: